Wymagania egzaminacyjne

  1. BIAŁY PAS
  2. POMARAŃCZOWY PAS
  3. BŁĘKITNY PAS
  4. ŻÓŁTY PAS
  5. ZIELONY PAS
  6. BRĄZOWY PAS
  7. CZARNY PAS

BIAŁY PAS - stopień czystości.


Obok czarnego pasa, biały jest najważniejszy w życiu karateki. Kolor biały zawiera w sobie wszystkie kolory spektrum światła. W ten sposób biały symbolizuje potencjał nowego ucznia, który może osiągnąć każdy cel. Wszystko czego potrzebujesz masz już w sobie - trening pomoże ci to wydobyć. Jest tak jak z diamentem ukrytym, we wnętrzu skały, którą trzeba odłupać dłutem determinacji i wiary. Biały symbolizuje w tym przypadku brak umiejętności i doświadczenia w sztuce karate nowego ucznia. Jego serce jest pełne nadziei, z której rodzi się pierwszy entuzjazm do trenowania i nauki. Początkowy trening polega na uważnym słuchaniu nauczyciela i postępowaniu zgodnie z jego wskazówkami. Od pierwszego ćwiczenia nieskazitelność białego pasa znika na zawsze. Biały pas nasiąka potem i stopniowo staje się coraz bardziej przybrudzony, aż do osiągnięcia czarnej barwy. Kiedy wejdziesz na drogę karate, nie śpiesz się skoncentruj się na nauce etykiety dojo i regularnych treningach. Nie wstydź się białego pasa - noś go z dumą. Udowodnij sobie, że jesteś w stanie podołać wysiłkowi, jakiego wymaga opanowywanie sztuki karate. Nikt od ciebie nie oczekuje poprawnego wykonywania poszczególnych technik, ale jeśli okażesz swoje zaangażowanie, wszyscy chętnie ci pomogą. Najważniejsze jest to, aby dawać z siebie wszystko!

POMARAŃCZOWY PAS - (10 i 9 kyu) - stopień stabilności.10 Kyu (minimum 1 miesiąc treningu), pomarańczowy pas.

1. Zasada noszenia kyokushin karategi i wiązania pasa (obi).

2. Znaczenie słowa "kyoku-shin-kai" oraz znajomość etykiety dojo i przysięgi dojo.

3. Liczenie po japońsku do 10.

4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.

5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan).

6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.

7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.

8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

9. Z aktywnej pozycji haisoku-dachi przejść do zenkutsu-dachi i wykonać techniki: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-gedan-barai, kake-wake-uke, hiza-geri, kin-geri. Uwzględnić stronę lewą (hidari) oraz prawą (migi), stosować okrzyk (kiai).

 

9 Kyu (minimum 2 kolejne miesiące treningu), pomarańczowy pas z błękitnym pagonem.

1. Historia kyokushin karate.

2. Pozycje: musubi-dachi,sanchin-dachi.

3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan,chudan,gedan).

4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.

5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusoku).

6. Kata: kihon-no-kata sono-ichi.

7. Oddychanie: nogare.

8. Ippon kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.

9. Jiyu-ippon-kumite: (atakujący) jodan-tsuki, (broniący się) jodan-uke + kontra seiken-chudan-mawashi-tsuki.

10. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje atak ręką, broniący się wykonuje jodan-uke + jodan-gyaku-tsukiihiza-geri.

11. Test kondycyjny: 20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 20 skłonów w przód z leżenia na plecach.

12. Test poruszania się w pozycji sanchin-dachi i zenkutsu-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

BŁĘKITNY PAS - (8 i 7 kyu) - stopień płynności i umiejętności przystosowania się.

 

8 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas.

1. Pozycje: kokutsu-dachi, kiba-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-uchi-komi.
3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sukoto).
5. Kata: taikyoku sono-ichi i sono-ni.
6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + kontra chudan-gyaku-tsuki.
8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje seiken-chudan-tsuki, broniący się soto-uke + seiken-shita-tsuki i gedan-mawashi-geri.
9. Jiyu-ippon-kumite (samoobrona): atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke + seiken-tate-tsuki i hiza-geri.
10. Jiyo-kumite: wolna walka pod kątem zawodów.
11. Test kondycyjny: 25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 15 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 25 skłonów w przód z leżenia na plecach.
12. Test poruszania się w pozycji kokutsu-dachi i kiba-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

7 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas z żółtym pagonem.

1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-kami-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
5. Kata: taikyoku sono-san, pinan sono-ichi.
6. Sanbon-kumite: atakujący wykonuje 3 kroki atakując kolejno jodan-tsuki, chudan-tsuki i gedan-tsuki, broniący się cofając wykonuje 3 kroki z kolejno jodan-uke, soto-uke, gedan-barai + kontruje chudan-gyaku-tsuki i gedan-barai.
7. Oddychanie: nogarei ibuki (san-kai).
8. Ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke i uraken-shomen-uchi.
9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się uchi-uke oraz kontruje technikami seiken-shita-tsuki, seiken-chudan-mawashi-tsuki i mawashi-geri-gedan.
10. Jiyu-ippon-kumite: atakujący wykonuje jodan-tsuki, broniący się seiken-uchi-uke i kontruje stosując uraken-shomen-uchi, seiken-shita-tsuki, i hiza-geri.
11. Jiyu-kumite: randori.
12. Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach, 30 skłonów w przód z leżenia na plecach.
13. Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kiba-dachi, kokutsu-dachi i neko-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

ŻÓŁTY PAS - (6 i 5 kyu) - stopień utwierdzenia.

 

6 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas.

1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
2. Uderzenia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, nihon-nukite, yohon-nukite (jodan, chudan), hiji-ate (chudan, jodan).
3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke-gedan-barai.
4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
5. Kata: pinian-kata-sono-ni.
6. Renraku: atakujący: mae-geri-chudan, gyaku-tsuki, broniący się: soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi.
7. Ippon-kumite: atakujący: jodan-tsuki, chudan-gyaku-tsuki, broniący się: hidari-uchi-uke, soto-uke, gedan-barai, gyaku-shuto-sakotsu-uchi.
8. Jiyu-ippon-kumite: atakujący: migi-jodan-tsuki i chudan-gyaku-tsuki, broniący się: hidari-uchi-uke, soto-uke i gedan-barai, kontratakując mae-geri, chudan-mawashi-tsuki i chudan-mawashi-geri.
9. Jiyu-ippon-kumite: I kyokushin kumite.
10. Jiyu-kumite: 12 x 2 minuty.
11. Test sprawnościowy: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 skłonów w przód z leżenia na plecach.
12. Test poruszania się w pozycjach zenkutsu-dachi, kokutsu-dachi, kiba-dachi, neko-ashi-dachi i tsuru-ashi-dachi stosując techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

5 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas z zielonym pagonem.

1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
2. Uderzenia: shotei-uke (gedan, chudan, jodan), hiji-age-ate-jodan.
3. Bloki: shotei-uke (gedan, chudan, jodan), mae-mawashi-uke.
4. Kopnięcia: ushiro-geri-chudan (3 warianty).
5. Kata: pinian-kata-sono-san.
6. Kombinacje: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan, gyaku-tsuki-chudan.
7. Oddychanie: ibuki, nogare w pozycji sanchin-dachi.
8. Ippon-kumite: atakujący: migi-mae-geri-chudan, broniący się: hidari-shotei-uke-gedan i kontra hidari-mae-geri-chudan i migi-jodan-gyaku-tsuki.
9. Jiyu-ippon-kumite: atakujący: migi-mae-geri-chudan, broniący się: hidari-shotei-uke-gedan plus kontra hidari-mae-geri-chudan, migi-chudan-gyaku-tsuki i migi-mawashi-geri-gedan.
10. Jiyu-ippon-kumite: II kyokushin kumite.
11. Jiyu-kumite: 12 x 2 minuty.
12. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 skłonów w przód z leżenia na plecach.
13. Poruszanie się w pozycjach moro-ashi-dachi stosujac techniki zawarte w kihon-no-kata.

 

ZIELONY PAS - (4 i 3 kyu) - stopień emocji i wrażliwości.

 

4 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas.

1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi.
2. Pozycje w formie kata: haisoku-dachi, sanchin-dachi, neko-ashi-dachi, kake-dachi, tsuru-ashi-dachi.
3. Uderzenia i cięcia: 5 wariantów shuto w sanshin-dachi w kombinacji shuto-sakotsu-uchi, -ga...en-uchi, -uchi-komi, -uchi-uchi.
4. Bloki: 6 bloków w różnych pozycjach. Blok shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke.
5. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku, haisoku), ushiro-geri-jodan
6. Kata: sanchin-no-kata.
7. Jiyu-ippon-kumite: III kyokushin-kumite.
8. Jiyu-kumite: 15 x 2 minuty, oceniając siłę, kondycję, rozciągnięcie, odporność, ducha walki i dyscyplinę.
9. Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 70 skłonów w przód z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 10 przeskoków przez własny pas w przód i tył.

 

3 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas z brązowym pagonem.

1. Pozycje: shiko-dachi.
2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate, ushiro-hiji-ate.
3. Bloki: 8 wariantów shuto w pozycji sanchin-dachi w kombinacji shuto-jodan-soto-uke, shuto-jodan-uchi-uke, shuto-mae-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke, shuto-juji-jodan-uke, shuto-juji-gedan-uke.
4. Kopnięcia: mae-kakato-geri (gedan, chudan, jodan), ago-jodan-geri.
5. Kata: pinian-kata-sono-yon, kihon-kata-sono-ni.
6. Yakusoku-ipon-kumite: atakujący (tori) informuje, jaki atak wykona, broniący się (uke) musi przygotować obronę i kontrę z kiai.
7. Jiyu-ippon-kumite: IV kyokushin kumite.
8. Jiyu-kumite: 20 x 2 minuty.
9. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 15 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
10. Test poruszania się w różnych pozycjach stosując techniki z kihon-no-kata.
11. Wiedza na temat Polskiego Związku Karate i Komisji Kyokushin.

 

BRĄZOWY PAS - (2 i 1 kyu) - stopień praktyki i kreatywności.

 

2 Kyu (minimum 8 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas.

1. Uderzenia i cięcia: hiraken-tsuki (chudan, jodan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (chudan, jodan), age-jodan-tsuki.
2. Bloki: koken-uke (chudan, jodan, gedan).
3. Kopnięcia: tobi-nidan-geri, tobi-gyaku-mae-geri, tobi-oi-mae-geri.
4. Kata: pinian sono-go, geksai-dai.
5. Renraku: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie przez hidari-gedan-barai, następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki.
6. Jiyu-ippon-kumite: V kyokushin kumite.
7. Jiyu-kumite: 25 x 2 minuty.
8. Test sprawnościowy: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach. 100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan, 20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
9. Ukemi-waza: pady w bok - raz w prawo, raz w lewo.
10. Karate-ne-waza.
11. Znajomość przepisów walki sportowej kyokushin.

 

1 Kyu (minimum 12 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas z czarnym pagonem.

1.Uderzenia i cięcia: ryoto-ken-tsuki (chuda, jodan), naka-yubi-ippon-ken (chudan/jodan), oya-yubi-ken (chudan/jodan), atama-tsuki (mae,yoko,ushiro).
2. Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, tobi-yoko-geri, oroshi-soto-kakato-geri.
4. Kata: yantsu-kata, tsuki-no-kata.
5. Renraku: lewa pozycja walki. Poruszanie się atakując: oi/gyaku/oi-tsuki, shita-tsuki. Poruszanie się broniąc: mawashi-geri-jodan, oi/gyaku-tsuki, mawashi-geri-jodan.
6. Tachi-waza: o-soto-gari, o-uchi-gari, de-ashi-barai, o-goshi, soei-nage.
7. Jiyu-ippon-kumite: VI kyokushin kumite.
8. Jiyu-kumite: 25 x 2 minuty.
9. Tameshiwari z użyciem 1 standardowej deski (30x20x2,5cm): seiken-tsuki, shuto-shuto-sakotsu-uchi, keri.
10. Test sprawnościowy: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 25 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 30 przeskoków nad pasem trzymanym oburącz.
11. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.

 

CZARNY PAS - (1 dan) - Królestwo Yudansha.

 

1 Dan (minimum kolejny 1 rok treningu), czarny pas ze złotym pagonem.

1. Znajomość całego materiału do 1 kyu włącznie.
2. Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (chudan, jodan), haito-uchi (gedan, chudan, jodan).
3. Bloki: morote-kake-uke (chudan, jodan), osai-uke-chudan.
4. Kopniecia: kake-geri (kakato, chusoku), ushiro-mawashi-geri (gedan, chudan, jodan).
5. Kata: tensho, saiha, taikyoku-ura.
6. Renraku: migi-mawashi-geri-jodan, hidari-ushiro-mawashi-geri-jodan, migi-jodan-mae-geri, hidari-mawashi-geri-jodan, migi-ushiro-mawashi-geri-jodan.
7. Jiyu-ippon-kumite: wszystkie kyokushin kumite.
8. Jiyu-kumite: minimum 30 x 2 minuty.
9. Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri-waza.
10. Test sprawnościowy: 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 150 skłonów w przód z leżenia na plecach, 100 przysiadów, 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.
11. Wszystkie techniki w odwrotnej pozycji gyaku.
12. Posiadanie przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy.

 

 

adrik

 

ZAMBROWSKI KLUB
KARATE KYOKUSHIN

Akademia Sztuk Walki i Fitnessu
w Zambrowie

ul. Legionowa 9

18-300 Zambrów

 

 

 

telik

 

 

509-166-112

Anna Kaczyńska-Youssfi

 

emaik

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.karatezambrow.com.pl

 Facebook

WSPIERAJĄ NAS:

 

bs Metaltechnik gregorek golchem logo

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY